Výrazné zvýšení hladiny Vltavy ovlivňuje i hladinu Labe včetně okolí výrobního závodu Spolany. Chemička proto už v neděli přijala všechna preventivní opatření k přemístění materiálu a surovin do bezpečnějších oblastí.

Po vyhlášení druhého povodňového stupně a po prognóze Povodí Labe dnes povodňová komise Spolany rozhodla o odstavení všech výrobních celků v neratovické chemičce. Celý závod by měl být kompletně odstaven do večera. Komisi podle Kulíka k rozhodnutí přimělo riziko třetího povodňového stupně.

Povodně ON-LINE

"Všechny zodpovědné osoby a složky Spolany jsou v pohotovosti pro případ nouze a jsou v těsném kontaktu s místními orgány připraveny dále reagovat na vzniklou situaci," dodal mluvčí.

V roce 2002 zasáhly velkou část Spolany ničivé povodně. Jejich následkem byly desítky tun jedovatých látek vyplavených do vody či uniklých do ovzduší. Vedení firmy poté opakovaně čelilo kritice obyvatel okolních obcí a měst i médií, že informovalo o rozsahu povodní i jejích následcích nepřesně a se zpožděním. Od té doby Spolana vylepšila zabezpečení svého areálu, havarijní plány, informační systém i vztahy s obcemi.