Pokud by odvolání bylo úspěšné, náprava by měla znamenat dodatečné přijetí dítěte do školky. Z praxe minulých let však vyplývá, že v době, kdy se rodiče nepřijatých dětí odvolávají, všechna místa v mateřské škole jsou už obsazená. I když proto krajský úřad zrušil rozhodnutí ředitele či ředitelky mateřské školy jako nezákonné, nemělo už dítě šanci na dodatečné přijetí.

Ředitelé školek pak jen vydali nové, již zákonné rozhodnutí o nepřijetí dítěte z důvodu naplněné kapacity.

„Právo odvolat se postrádá v tomto pojetí faktický význam a stává se jen formalitou. Jeho smyslem přitom má být napravení nezákonného stavu,“ konstatuje zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček.

Krajský úřad by měl sám rozhodnout

Typicky nezákonným rozhodnutím jsou podle něj situace, kdy do školky nebylo přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které nemělo trvalý pobyt v obci, v níž se školka nachází, ačkoli přijaty byly i děti mladší.

Jestliže krajský úřad dospěje k závěru, že dítě nebylo přijato v rozporu se zákonem, měl by toto rozhodnutí změnit zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček

Podle zástupce veřejného ochránce práv by krajské úřady, které právě nyní rozhodují o odvolání nepřijatých dětí, měly svůj postup změnit právě pro případ, že si ředitelé nenechají žádná volná místa jako rezervu.

„Jestliže krajský úřad dospěje k závěru, že dítě nebylo přijato v rozporu se zákonem, měl by toto rozhodnutí změnit. To znamená nikoli zrušit a vrátit řediteli k novému rozhodnutí, jak tomu bylo dosud, ale krajský úřad by měl sám rozhodnout o přijetí dítěte do mateřské školy,“ zdůrazňuje zástupce ombudsmana s tím, že krajské úřady by měly takto postupovat i v případě, že dodatečným přijetím dítěte dojde k překročení maximální kapacity dětí ve školce.

Protiprávní stav překročení kapacity mateřské školy navíc nevzniká přijetím „nadlimitních“ dětí, ale až tehdy, pokud by do začátku školního roku nebyl faktický stav uveden do souladu se zákonem.

Je úkolem zřizovatele, aby do začátku školního roku zajistil soulad se zákonem tím, že kapacity mateřské školy navýší. Může tak učinit buď formou výjimky z nejvyššího počtu dětí podle školského zákona, nebo vytvořením nových kapacit.