„Pachatel vymlátil zadní okno,“ uvedl Hrádela. „Jde o to, že v průběhu jednání Sněmovny byli poslanci VV zbaveni práva vystoupit k tématu církevních restitucí, které považujeme za loupež století. Tak došlo k porušení ústavních práv, když k hlasování o restitucích došlo v přestávce bez nás, a tudíž jsme jako poslanci neměli možnost hájit práva voličů,“ uvedl jeden z důvodů ke stížnosti předseda stany Vít Bárta.

„Požádal jsem telefonicky a nyní to udělám i osobně, aby ÚS posunul své jednání. Někdo mně během noci vykradl auto, které je nyní v opravě. Přišel jsem o důkazy. Nevím, co to znamená, ale je to velmi nepříjemné. Navíc je zde otázka, že - pokud vím, tak všichni navrhovatelé požádali o odročení zítřejšího jednání, neboť jsme dostali velmi krátký časový úsek na přípravu a k vyjádření vlády a ostatních navrhovatelů. Dostali jsme například 125 stránek textu bez příloh a měli jsme na prostudování a vyjádření jen 14 dnů, což se nedá zpracovat,“ uvedl  Hrádela.

Zloděj se nedokázal dostat do kufru

Na dotaz Práva, zda nešlo o neprofesionalitu, když právní zástupce nechal důkazní materiál přes noc v autě, Hrádela odpověděl, že se jedná o doklady, které jsou nahraditelné, nejde o originály, ale nyní jde o čas, aby mohl dokumenty znovu shromáždit.  Z auta se však neztratily  peníze ani další cennosti, jako například přenosná tiskárna.

„Osobně se domnívám, že šlo o zloděje, který sice šel po cennostech, ale nedokázal se dost do kufru,“ doplnil právník.  Kolik z dokumentů se přesně ztratilo, jak byly důležité a jak rychle si je opět dokáže pro potřeby soudu obstarat, nedokázal odhadovat. „Já prostě zatím přesně nevím, co všechno si odnesl, peníze však v autě zůstaly,“ dodal. Případ vyšetřuje policie. Věci veřejné navrhují k jednání o stížnosti u  US jako svědky poslance Klasnovou, Babáka, Johna a Bártu.

„Naše ústavní stížnost se opírá o fakt, že nám jako poslancům Věcí veřejných nebylo umožněno vyjádřit se k církevním restitucím na půdě Poslanecké sněmovny. Pan Hrádela vypracoval ústavní stížnost, kterou muselo podepsat 14 senátorů, sehnali jsme 18 podpisů,“ vysvětlil poslanec Michal Babák.

"Doufám, že soud mému požadavku na odložení jednání vyhoví. Nejsem nyní schopen říci, kolik času bych potřeboval," uvedl právník. Problematikou církevních restitucí se začal zabývat, poté co jej o to požádalo vedení VV.