Mnozí starostové si na zákon o veřejných zakázkách stěžují, podle nich se schvalování zakázek velmi prodlužuje. Na jednání se shodli, že by antimonopolní úřad, ke kterému se účastníci tendrů odvolávají, měl mít pro svá rozhodnutí závazné časové limity.

Starostové, kterých se na dnešní ideovou konferenci v Brně sjelo kolem 120, diskutovali rovněž o reformě veřejné správy. Podle Nečase nemají být prioritním úkolem státu ve vztahu k obcím velké změny veřejné správy, ale především omezení agendy státu a s ním spojené administrativy a byrokracie.

Další diskusní panel se týkal kontrolní činnosti a zvažovaného rozšíření pravomocí NKÚ. "Obce jsou podrobeny takovému množství kontrol z pohledu finančních úřadů, krajů, státní správy, že nevidíme jako smysluplný krok rozšiřovat roli NKÚ i na činnost obcí," řekl premiér.

Občanským demokratům klesají preference, stranu přitom příští rok čekají čtvery volby. Premiér řekl, že strana se chce v příštím roce opřít především o starosty a komunální politiky. Ti totiž podle Nečase mají šedesátiprocentní podporu veřejnosti.