"Bylo zjištěno, že zpracování fotografií držitelů sezónních, dětských a dalších jízdenek provádějí společnosti za účelem ochrany svého majetku – tedy za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů," zjistil úřad, podle něhož je takovýto postup v pořádku.

„Zpracování fotografií a dalších osobních údajů uživatelů skipasů není takovým zásahem, aby byl narušen soukromý a osobní život jejich uživatelů," rozhodl úřad s tím, že vlekaři mohou tyto systémy používat i nadále.

Systém při prvním použití skipasu lyžaře vyfotografuje a při dalších jízdách je snímek vlekařem porovnáván s pořízenou fotografií. Skipasy jsou nepřenosné a lyžaři jejich zakoupením s nepřenositelností souhlasí, odůvodnil úřad svůj verdikt.