Heger připomněl, že od slučování ústavů si slibuje úspory ve výši zhruba 60 miliónů korun. V celém resortu se přitom ročně protočí 290 miliard korun.

Vedle již zmíněných by mělo dojít rovněž ke sloučení Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Plánováno je rovněž sloučení Endokrinologického ústavu a IKEM.

Která zařízení chce ministerstvo sloučit
Revmatologický ústav se Všeobecnou fakultní nemocnicí
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH) a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (FNUSA) s Fakultní nemocnicí Brno (FNB)
Endokrinologický ústav s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Koordinační středisko transplantací (KST) se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL)
Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) s Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS)
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Zejména sloučení Revmatologického ústavu budí vášně. Jeho pracovníci pochybují o výhodnosti tohoto kroku a jsou připraveni vyhlásit i stávkovou pohotovost.

Vedle zmíněných 60 miliónů jednorázových úspor se například dalších 80 miliónů každoročně ušetří i sloučením brněnských fakultních nemocnic s CKTCH. Heger připomněl, že slučování pracovišť je součástí vládní snahy odstranit ve státní správě duplicitní agendy a celkově ji zjednodušit.

Ministerstvo podle Hegera již dokončilo přípravu paragrafovaného znění zákona o univerzitních nemocnicích, které by se měly stát veřejnými neziskovými organizacemi. Materiál zanedlouho dostane na stůl vláda. Na univerzitní se promění stávající fakultní nemocnice, které dosud spravuje přímo ministerstvo.