"V podstatě jsme objevili způsob, jak vytvořit mikroorganismus, který udělá s oxidem uhličitým totéž, co rostliny. Absorbuje ho a vyprodukuje něco užitečného," popsal objev se slibným průmyslovým využitím profesor biochemie a molekulární biologie Michael Adams na Franklinově fakultě.

Při fotosyntéze rostliny přeměňují s využitím sluneční energie vodu a CO2 na cukry, jimiž se vyživují. Tyto cukry rostliny spalují podobně jako lidé kalorie z potravy. Pokusy vyrobit biopaliva z rostlin se ukázaly jako velmi nákladné.

"Díky našemu objevu můžeme odstranit rostliny jako prostředníka," vyzdvihuje význam práce svého týmu profesor Adams a dodává: "Můžeme si vzít oxid uhličitý přímo z atmosféry a přeměnit jej na užitečné produkty, jako jsou pohonné hmoty nebo chemikálie."

Ohnivá koule

Celý proces je možný především díky geneticky upravené archebakterii Pyrococcus furiosus, označované odborníky jako "divoká ohnivá koule". Žije u geotermálních zdrojů v oceánech.

Uměle upravený mikroorganismus vědci přiměli krmit se za nižších teplot oxidem uhličitým. Se zavedením vodíku spouští tým v mikroorganismu chemickou reakci, která CO2 zakomponuje do 3-hydroxy pionové kyseliny, která se používá například k produkci akrylátů a jiných průmyslových látek.

Další mutace mikroorganismu mají produkovat jiné chemikálie včetně pohonných hmot. "Je to první krok, který slibuje nákladově efektivní produkci pohonných hmot. V budoucnu to chceme otestovat na větších objemech," uvedl Adams.