„Na jedné straně Úřad pro hospodářskou soutěž, právní autority i Úřad Regionální rady říká, že je vše v pořádku a ex post přijde auditní orgán z ministerstva financí a svým vlastním výkladem řekne pravý opak,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák (ČSSD), který je zároveň předsedou Regionální rady Moravskoslezsko.

Zcela stejně pohlíží na problém i ředitel Úřadu David Sventek (ODS). „Naše vysvětlení, názor příjemců a veškeré podklady audit v potaz nebral,“ potvrdil Sventek s tím, že výsledek auditu neodpovídá skutečnosti.

Audit nastavil jiná kritéria

Například obec Pstruží na Frýdecko-Místecku by v rámci kvůli projektu estetizace svého centra měla vracet 2,1 miliónu korun. Obec požadovala v zakázce zkušeného dodavatele s referencemi ze staveb občanské vybavenosti. Sventek řekl, že podle regionální rady i stanoviska ÚOHS to dodavatel splnil a obec při výběru nepochybila. Auditoři však pojem občanská vybavenost vyložili jinak a dodavatel podle nich dostatečné reference nepředložil.

Starosta Pstruží Milan Vaněk řekl, že auditoři vysvětlení obce nevzali v potaz. "Co mám dělat? Mám stanovisko, že to bylo dobré, že výběrové řízení bylo provedeno dobře, a nakonec se po dvou a půl letech, kdy ta stavba stojí, dozvím, že mám vracet dva milióny. A s pracovníky toho auditního orgánu není řeč," řekl starosta. Dodal, že obci nezbude než se bránit soudně.

Vracení peněz může být likvidační

Audit MF zkontroloval 34 projektů, za něž se platby uskutečnily v roce 2011 a u nichž dotace z ROP Moravskoslezsko dohromady činily 1,43 miliardy korun. U 14 projektů nalezl audit 33 zjištění různé míry závažnosti, příjemci dotací by tak měli vracet 51,8 miliónů korun, což je víc než povolený limit Evropskou komisí, který činí dvě procenta.

Regionální rada však rozporuje šest zjištění v objemu 41,2 miliónů. O pozastavení certifikací projektů informovalo MF v úterý 19. března.