„Dosud měly obce v boji proti veřejným domům jen velmi malé pravomoci a prostituci provozovanou v soukromých objektech mohly eliminovat pouze nepřímo prostřednictvím vyhlášky na ochranu veřejného pořádku a mravnosti. Nový zákon má oddělit legální prostituci, která bude regulovaným podnikáním dle tohoto návrhu, od prostituce nelegální, přičemž omezí negativní jevy a problémy, které s prostitucí souvisí,“ vysvětlila Iva Vojtková z pražského magistrátu.

Nový zákon, jenž prostituci zavádí jako řádné podnikání, má být nyní předložen pražským radním a zastupitelům, posléze Poslanecké sněmovně.

Nejdřív uzákonit, pak regulovat

Podle Vojtkové je smyslem zákona zejména ochrana zdraví prostitutek a prostitutů i jejich klientů. Zahrnuje kromě povinných zdravotních prohlídek také zákaz prostituce osobám mladším 18 let. „Objekty ochrany jsou dále mravnost, veřejný pořádek, bezpečnost a nerušený výkon práva na bydlení,“ doplnila Vojtková.

Radní Lukáš Manhart (TOP 09), jenž návrh vypracoval, si stěžuje, že dosud je možné prostituci regulovat jen na veřejných prostranstvích. „Zmíněný zákon má obcím a městům umožnit regulovat ji mimo veřejná prostranství, tedy v zařízeních určených k provozování prostituce," řekl.

První náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček (TOP 09) má za to, že nelze zakázat něco, co právně neexistuje. „Proto musíme tento jev nejdříve uzákonit, jen tak nad ním získáme kontrolu,“ uvedl.