„Ve výzkumu mozku jde především o to vymyslet, co vlastně aktivovat, a tuto aktivaci provést co nejvíce výlučným, selektivním způsobem,“ sdělil Právu primář radiodiagnostického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce profesor Josef Vymazal.

„V aktivované oblasti mozku je vyšší poměr okysličené krve ke krvi neokysličené než v oblasti, která aktivována není. A okysličená krev má zcela jiné magnetické vlastnosti než krev neokysličená,“ vysvětluje profesor Vymazal podstatu fungování funkční MR.

V praxi se tyto poznatky využívají v klinické neurochirurgii, kdy slouží k mapování center pohybu, řeči a dalších center. Neurochirurg se díky tomu může při operaci vyhnout jejich poškození. Aktivace pohybových center se provádí například tak, že vyšetřovaný člověk leží v MR přístroji a na povel hýbá prsty na rukou či nohou. Po statistickém zpracování výsledný obraz pak zobrazí centra pro pohyb ruky či nohy.

Podobně se postupuje i při zjišťování jiných center – při aktivaci řečového centra si člověk v duchu tvoří určitá slova, výsledkem je pak zobrazení centra řeči, u praváků i leváků většinou v levé hemisféře. Na podobném principu lze zjistit, zda člověk mluví pravdu, nebo lže.