Generální sekretář ÚS odpovídá za chod soudního odboru, analytického odboru, knihovny a oddělení vnějších vztahů. Podílí se také v souladu s pokyny předsedy ÚS na řízení soudu včetně jeho reprezentace a organizuje jednání pléna soudu.

Nový sekretář Pospíšil je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, na ÚS působil v posledních letech mimo jiné ve funkci asistenta místopředsedkyně Elišky Wagnerové. Je také autorem několika odborných publikací