„Miloš Zeman, nastupující prezident ČR, schválil rozkresbu jeho portrétu pro poštovní známku. Rozkresby se zhostil český grafik a rytec Miloš Ondráček, který ji osobně panu Zemanovi představil v pátek 22. února,“ sdělila v neděli Právu Zemanova mluvčí Hana Burianová.

Gragfický návrh na známku už Miloš Zeman schválil

Gragfický návrh na známku už Miloš Zeman schválil

Podle dřívějších informací České pošty by známka měla být v oběhu na konci dubna nebo začátkem května. To je dříve, než pošta počítala. Známka bude mít na sobě písmeno A. Bude k použití na pohlednice a běžné dopisy.

Zeman měl právo vyslovit s podobou návrhu nesouhlas.

Fotografie, podle níž vznikl návrh na známku

FOTO: Herbert Slavík

Známka vzniká na základě fotografie, kterou pořídil Herbert Slavík. Je též autorem oficiálního prezidentského snímku, na kterém má Zeman netradičně sepjaté ruce.

Oficiální portrét nově zvoleného prezidenta Miloše Zemana

Oficiální portrét nově zvoleného prezidenta Miloše Zemana

FOTO: Herbert Slavík