Nižší pojistné pro ženy je podle soudu v rozporu s principy rovného zacházení. Rozdíly v pojistném pro muže a ženy čistě na základě pohlaví jsou podle soudu neslučitelné se zásadou jednotné tvorby cen i Listinou základních práv EU. Stávající výjimka proto byla zrušena.

„V Evropské unii je rovnost žen a mužů základním právem. Soudní dvůr dal jasně najevo, že toto právo platí i pro tvorbu cen za pojištění,“ prohlásila loni v prosinci místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová.

Změna se dotkne pouze nově uzavíraných pojistných smluv. Normu nyní dostane k posouzení Senát.

Sazby vyšší o desítky procent

Nejde přitom jen o nějakou symbolickou úpravu. Ženy nyní mají některé služby výrazně levnější, často platí o padesát i více procent méně než muži.

Týká se to například úrazového nebo životního pojištění. Finanční ústavy počítaly s tím, že muži více riskují, dříve umírají a obecně mají větší sklon riskovat.

"Pokud budeme čerpat z veřejně dostupných statistik, tak například pravděpodobnost úmrtí lidí ve věku 18 - 75 let u muže v průměru 2,4krát vyšší než pro ženu. A například 26letý muž má pravděpodobnost, že se nedožije 27. narozenin, vyšší dokonce 3,7násobně než stejně stará žena," uvedla na konci loňského roku Věra Hukalová z České podnikatelské pojišťovny.

Pojišťovny už dříve upozornily, že nárůst se bude nejvíce týkat žen starších 45 let.

Nebudou ale sazby ženám dorovnávat na ty "mužské". Ty v průměru lehce klesnou, právě proto se mužům nyní vyplácí na nové pojistky počkat.