Analýza ukázala, že velká část žáků základních škol uspěla v úlohách společné části testu českého jazyka lépe než jejich vrstevníci z víceletých gymnázií, uvedla inspekce. "Česká školní inspekce navrhuje legislativně zpřísnit přijímání žáků do víceletých gymnázií, popřípadě zvážit zkrácení délky vzdělávacího programu víceletých gymnázií, a to na šestiletý cyklus," konstatovali inspektoři.

V testech 5. a 9. tříd, které se pokusně ověřovaly v posledních dvou letech, dopadly nejhůře školy s vysokým podílem problémových žáků, s nekvalifikovanými kantory a celkově nepříliš dobrým prostředím. Nejlépe skončily školy z Prahy, Jihomoravského a Zlínského kraje, nejhůř z Libereckého, Karlovarského a Ústeckého.

Chybějí odborně kvalifikovaní učitelé

Pro školy, které v testech dosáhly podprůměrných výsledků, platí zpravidla to, že mají vysoký podíl žáků ze sociálně vyloučených oblastí a dětí s poruchami učení a dalšími specifickými potřebami. Také požadovaná odborná kvalifikace chyběla v těchto školách více než čtvrtině kantorů, menší podíl vyučujících byl rovněž zkušený v práci s počítači.

Zcela opačná situace byla u škol, které se umístily jako nejlepší. Ukázalo se, že v nich působí zkušení učitelé s praxí, z nichž mnoho je zběhlých v práci s počítači a aktivních při vytváření vlastního vzdělávacího programu školy. V těchto školách rovněž převládá dobré školní klima. Mezi žáky těchto škol bylo minimum problémových dětí.

Testy mají ověřovat minimální úroveň znalostí z matematiky, češtiny a cizího jazyka. Pilotně se budou zkoušet ještě letos. Naostro mají začít testy fungovat v roce 2014. Tříletý projekt vyjde na 300 miliónů korun, samotné testování pak stojí 92 milionů.