Její cenu stanovili američtí starožitníci již v roce 2004 na 40 miliónů dolarů, vyváží se jen zřídka. V pátek ji pracovník Moravského zemského muzea (MZM) v Brně Martin Oliva přivezl do Britského muzea v Londýně, od čtvrtka 7. února tam začne výstava Umění doby ledové: Zrození moderní mysli. Britové požádali české kolegy celkem o 24 cenných předmětů z paleolitu, sdělila Právu mluvčí MZM Eva Pánková.

Venuši i další exponáty z paleolitických sbírek v Brně chrání v zahraničí zvláštní imunita vycházející z úmluvy OSN z roku 2004, protože tvoří součást kulturního dědictví suverénního státu. Zápůjčce do Londýna proto předcházelo složité jednání o povolení vývozu. České ministerstvo kultury nakonec dalo souhlas na základě doporučení naší ambasády v Londýně.

Věstonická venuše, jeden z nejvzácnějších archeologických nálezů střední Evropy, naposledy cestovala do Přírodně-historického muzea ve Vídni před pěti roky, konaly se tam oslavy stoletého výročí nálezu její mladší sestry, Willendorfské venuše z doby asi před 27 000 lety. Je zajímavé, že vápenec, z něhož je Willendorfská venuše vyrobena, může pocházet ze Stránské skály u Brna.