S hranicí 68 let nesouhlasilo ministerstvo dopravy. Náměstek resortu Lukáš Hampl řekl ve středu členům sněmovního výboru, že „věk 65 let je rozumný kompromis“. S tím souhlasil i zástupce předkladatelů senátor Tomáš Grulich. O posunu věkové hranice nakonec rozhodne v závěrečném hlasování Sněmovna.

Podle autorů novely, občanskodemokratických senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, jsou kontroly zdravotní způsobilosti neprofesionálních řidičů v 60 letech přežitek. "Věk odchodu do důchodu se již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. Jsou-li lidé do 65 let v kondici pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit," tvrdí senátoři.

Vláda, která má k návrhu připomínky, zase namítá, že je třeba brát v úvahu například rostoucí hustotu silničního provozu, která na řidiče a jejich schopnosti i zdravotní způsobilost klade čím dál větší nároky.

Zatímco profesionální řidiči podléhají povinnému posuzování zdravotní způsobilosti každé dva roky do dosažení 50 let a následně pak každý rok, ostatní řidiči se po získání řidičského oprávnění musí lékařské prohlídce poprvé podrobit až v souvislosti s dosažením věkové hranice 60 let.