Na otázku, jestli v případě, že nominace zástupce dopadne špatně, opustí pozici, řekl: „Asi ne hned, asi bych se ještě pokusil nějak si v praxi osvědčit, jak ta nezávislost a nestrannost bude fungovat, ale vyloučit to nemohu.“

Křečka i Veseckou navrhl prezident Václav Klaus. Kandidáta musí schválit Sněmovna, což v případě Renaty Vesecké není příliš pravděpodobné. Návrhy budou celkem čtyři. Další dva kandidáty nominuje Senát. Ten ale dosud Sněmovně žádná jména neposlal.

Varvařovského nový zástupce nahradí Jitku Seitlovou, jeho mandát bude na šest let.