Řada vtipů připomíná případ "chilského pera", které si prezident přisvojil při předloňské státní návštěvě v Chile.

FOTO: Facebook

Lidé poukazují i na samotný princip amnestie, která umožňuje hlavě státu zasahovat do kompetencí justice.

Mnoho vtipů poukazuje i na skutečnost, že amnestie fakticky nuluje práci policie a státních zastupitelství. Vztahuje se totiž i na vleklé případy šetřené mnoho let.

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

FOTO: Štěpán Mareš (stepanmares.cz)

FOTO: Facebook