Adventní charitativní koncerty vysílá Česká televize již jednadvacet let, vždy v neděli v podvečer od první adventní neděle do Vánoc. Fischerová letos adventní koncert moderovat nebude, vystřídá ji herec Jan Potměšil.

Kandidáti na prezidenta totiž nesmí podle interních pokynů ČT, kromě zpravodajských pořadů a určených publicistických relacích, které jsou kandidátům na prezidenta výslovně věnovány, účinkovat v jakýchkoliv jiných pořadech zábavního či hudebního charakteru.