NKÚ při kontrole například spočítal, že průměrné roční náklady na opravu a udržování jednoho automobilu byly v letech 2009 až 2011 u ředitelství SŽDC téměř 80 000 korun, což je o 241 procent víc než u jiných kontrolovaných složek této státní organizace.

"Ředitelství si také některé vozy pronajímalo - v letech 2009 až 2011 za to zaplatilo tři milióny korun. I u těchto pronájmů kontroloři narazili na zbytečné utrácení. Nájemné se například odvíjelo od počtu dnů. SŽDC tak zaplatila za 436 dnů pronájmu jednoho auta 830 000 korun, přestože vůz skutečně jezdil jen 146 dnů," uvádí zpráva.

Auto si draze pronajímali a pak odkoupili 

Pochybný je podle NKÚ i následný odkup pronajímaných vozů. Ředitelství SŽDC totiž čtyři pronajímané vozy v březnu 2010 odkoupilo za 2,3 miliónu korun. Za jejich předchozí pronájem přitom už zaplatilo 1,9 miliónu. "Výhodnost tohoto kroku je pochybná.

Například jeden z těchto vozů byl z roku 2008 a měl najeto 113 000 kilometrů. Ředitelství za jeho předchozí pronájem zaplatilo 786 000 korun, odkoupilo ho pak za 595 000. Ceníková cena tohoto auta přitom byla 905 000 korun," zjistila kontrola.

Nehospodárně se ředitelství SŽDC podle NKÚ chovalo i při uzavírání smluv na poskytování právních služeb. Na základě rámcové smlouvy jich v letech 2009 až 2011 podepsalo 26. Jedenáct z nich prý přitom ředitelství uzavřelo bez řádného odůvodnění s uchazečem, který nabídl nejvyšší cenu 4800 Kč na hodinu.

Správa železniční dopravní cesty
Státní organizace Správa železniční dopravní cesty se mimo jiné stará o koleje, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor výstavby tratí. V loňském roce pracovala s rozpočtem přes 35 miliard korun.

NKÚ ale zároveň konstatoval, že náklady SŽDC od roku 2010 na rozdíl od předchozích let klesaly a v prověřovaných činnostech nebyly zjištěny nedostatky, které by významným způsobem ovlivňovaly hospodaření SŽDC.

Nehospodárné, neúčelné nebo neefektivní vynakládání finančních prostředků bylo zjištěno právě v případech nákladů na provoz osobních automobilů, na právní služby a na ostrahu od roku 1991 nedokončeného areálu.