Levice má v Senátu ústavní většinu. Jak s ní naložíte?

Primárním cílem soc. dem. bylo získat nadpoloviční většinu a udržet ji. To se povedlo. Nadpoloviční většina umožňuje korigovat vládní návrhy zákonů a současně umožňuje soc. dem., aby pozitivním způsobem ovlivnila výběr nových ústavních soudců. Nám jde o to, aby skutečně změny v Ústavním soudu přispěly ke kvalitě, nezávislosti a kompetentnosti rozhodování v příštích letech.

Pokud jde o ústavní většinu, domnívám se, že bude důležitá zejména tehdy, když bude chtít koalice ještě ve zbytku funkčního období, nevím, jak bude dlouhé, prosadit změny ústavy. Tam soc. dem. je v tuto chvíli jasný partner pro vyjednávání o jakýchkoliv změnách. Aktuální to bude zejména, pokud půjde o dluhovou brzdu, která by do ústavy měla být zakomponována. My s tím souhlasíme, ale chceme s vládou jednat o detailech tohoto řešení.

O kterých detailech?

Pokud jde o dluhovou brzdu, bohužel, vláda návrh zákona poslala do legislativního procesu, aniž by ho konzultovala s ČSSD. Pro nás je v tuto chvíli důležité, aby se nastavily podmínky pro ústavní pojistku proti zadlužování státu takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování hospodářského růstu. A současně aby příští vláda nedoplatila na zadlužování Nečasovy a Topolánkovy vlády.

Co vám vadí konkrétně ve vládním návrhu?

To, co nám vadí, je skutečnost, že první vláda, která by měla podléhat omezením této ústavní změny, by byla právě příští vláda. To znamená, že ODS a TOP 09, ačkoliv dva roky hovoří o tom, že chtějí předložit dluhovou brzdu, tak ji předkládají až na sklonku volebního období. A já se domnívám, že my nemůžeme jako soc. dem. souhlasit s tím, aby příští vláda měla ve své hospodářské politice zcela svázané ruce.

Máte ambici získat pro levici ústavní většinu i ve Sněmovně?

Nepochybně tu ambici máme, protože soc. dem. dlouhodobě usiluje o prosazení obecného referenda. K tomu potřebujeme většinu jak v Senátu, tak ve Sněmovně.

Určitě tématem do budoucna pro diskusi na levici bude, zda nezpřesnit určitým způsobem Listinu základních práv a svobod tak, abychom zabránili možnému obcházení sociálních práv jak v oblasti důchodového pojištění, tak i zdravotní péče.

Jaké změny chcete v této listině provést?

To, co je problém, je fakt, že se realita z hlediska hrazení zdravotní péče dostává do rozporu s právy, která jsou garantována Listinou základních práv a svobod. Ta říká, že pojištěnec má právo na bezplatnou zdravotní péči na základě podmínek definovaných zákonem.

Tím, jak dramaticky roste v posledních letech hotovostní spoluúčast pacientů, zejména pokud jde o doplatky na léky, tak se ústavní právo stává do značné míry papírovým právem.

Podle našeho názoru je potřeba zabudovat do ústavy určité pojistky, aby se hotovostní spoluúčast pacientů nemohla zvyšovat do nekonečna.