Při posouzení politického klimatu, demografických a socioekonomických ukazatelů, dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti i nabídky volnočasových aktivit dosahovala v souhrnu lepších hodnocení města v Čechách než na Moravě. V Čechách si vedla lépe města na jihu, středu a východě země, horší situace byla v pohraničních oblastech severozápadu Čech. Také na Moravě byly o něco lepší podmínky ve městech na jihu než na severu.

Mezi středně velkými městy s 20 až 50 tisíci obyvateli byl nejlépe hodnocen jihočeský Písek. Mezi malými městy s počtem obyvatel od dvou tisíc do šesti a půl tisíce nejlépe obstála Hluboká nad Vltavou.

Podle studie měla na umístění měst největší vliv především demografická a socioekonomická kritéria.

Mezi nimi byl posuzován například počet narozených dětí, podíl seniorů, saldo migrace, podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, obydlenost domů a bytů, běžné výdaje města na obyvatele, kapitálové příjmy a výdaje města na obyvatele, ale také míra nezaměstnanosti či kriminalita.

Dalším rozhodujícím parametrem bylo politické klima v období 2001 až 2011 či občanská vybavenost: sledována a hodnocena byla stabilita politické reprezentace města a také prvky občanské vybavenosti, a to jak v roce 2011, tak ve změně mezi roky 2001 a 2011.

Do průzkumu bylo zahrnuto 30 měst z celé ČR. Studie se zabývala obdobím let 2001 až 2011 a byla založena především na údajích ze sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011 a sběru podkladových dat formou dotazníkového šetření mezi zástupci měst a obcí.

Radnice se chystají na nové dotace z EU

„Studií chceme především pomoci zástupcům vedení měst identifikovat silné a slabé stránky života v jejich městě a obhájit kroky zvyšující jeho atraktivitu,“ uvedl Ondřej Špaček z KPMG Česká republika.

Města se podle něj už začínají připravovat na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro programovací období 2014 až 2020.

„Kvalitní analýza situace ve městech a potřeb jejich obyvatel by měla zástupcům měst pomoci nasměrovat plány správným směrem,“ dodal.

Do průzkumu KPMG bylo zahrnuto 30 měst z celé ČR. Patnáct obcí bylo malých ve velikosti od 2000 do 6500 obyvatel (Bojkovice, Broumov, Hluboká nad Vltavou, Horní Jelení, Horní Slavkov, Kojetín, Mníšek pod Brdy, Nová Bystřice, Nýrsko, Podbořany, Přibyslav, Strážnice, Telč, Vítkov, Železný Brod) a patnáct středně velkých s 20 000 až 50 000 obyvateli (Blansko, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Chrudim, Klatovy, Krnov, Mladá Boleslav, Otrokovice, Pelhřimov, Písek, Přerov, Sokolov, Tábor, Trutnov).

Hodnoceno bylo období let 2001 až 2011. Sběr dat probíhal v červnu až srpnu 2012.