„Snažíme se ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zajistit základní spektrum antisér, nicméně není možné pokrýt celé spektrum,“ sdělila Právu Markéta Hellerová, náměstkyně pro léčebnou péči Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze na Karlově náměstí.

Právě v této nemocnici již řadu let pracuje tzv. toxinologické centrum, které se zabývá i problematikou léčby po uštknutí hadem. Většina pacientů s tímto problémem je transportována právě do tohoto zařízení.

Hellerová řekla, že vzhledem k množství druhů hadů a tedy i jedů nelze zajistit celé spektrum antisér. „Ve většině případů navíc jde o antiséra, která nejsou vůbec na území Evropské unie registrována, čili jejich dovoz a použití u pacienta podléhá zvláštnímu režimu,“ uvedla.

Dodala, že cena takového antiséra je vysoká a doba použitelnosti krátká. Je přitom riziko, že nákladná a složitě dovezená antiséra nebudou potřeba a projde doba jejich použitelnosti.

Vzhledem k množství druhů hadů a tedy i jedů nelze zajistit celé spektrum antisérMarkéta Hellerová, náměstkyně ředitelky VFN

„Navíc výrobci, tedy země jako například Thajsko, Mexiko nebo Jižní Amerika, ani distributoři nemají zájem jednat o dodání několika kusů antisér. Velká centra typu Mnichova a podobně tyto problémy nemají. Proto zajištění antisér jejich dovozem v případě potřeby z velkých center se děje běžně a je efektivnější než nákup antisér do zásoby. Péči o pacienta to neohrožuje,“ zdůraznila Hellerová.

Proti uštknutí zmijí je dávek dost

Na dotaz Práva, zda je dostatek séra proti uštknutí zmijí, Hellerová uvedla, že nyní má toxinologické centrum zhruba 70 dávek antisér proti zmiji. „Jejich podání je indikováno pouze u velmi těžkých případů, kdy léčbu nejde zvládnout jinak. Podání totiž může způsobit i vážné alergické reakce,“ sdělila.

A jak by se mělo při uštknutí exotickým hadem, ale i zmijí postupovat? Toxinologické centrum v Praze má na svých internetových stránkách zveřejněn i postup. Poškozený by měl nejdříve volat záchrannou službu, ta pak toxinologické centrum, kde se rozhodne o léčbě. Centrum má antiséra, kterými se snaží obsáhnout spektrum jedovatých hadů chovaných v Česku.

Chov povoluje veterinární správa

„Vyhláška vyjmenovává druhy zvířat, která vyžadují zvláštní péči a sem patří i všechny druhy plazů, včetně jedovatých,“ řekl Právu Josef Duben, mluvčí Státní veterinární správy.

Zdůraznil, že člověk chov nahlásí příslušné krajské veterinární správě, zaplatí poplatek a doloží, že se o zvíře bude starat tak, aby jej netýral a zvíře nemohlo uniknout. Veterinární správa podmínky zkontroluje a pak teprve vydá registraci.

A co s těmi chovateli, kteří registrováni nejsou? Duben tvrdí, že jich mnoho není. Pokud ale některý z občanů o takovém chovateli ví a z hlediska vlastní bezpečnosti má obavy z úniku zvířat, měl by to nahlásit veterinární správě.