Nároky na nového prezidenta budou zvlášť vysoké proto, že jeho funkční období bude prý „zkušebním provozem“, během kterého se bude prověřovat vyváženost síly pozice prezidenta, zvoleného v přímé volbě, a rozsahu jeho pravomocí, tvrdí Šalamoun.

„Za daných okolností soudíme, že by bylo pro stát výhodné, kdybyste zůstal v jeho čele ještě nejméně po jedno volební období. Ve své dosavadní praxi jste prokázal uvážlivost a způsobilost překonávat vnitropolitické krize a urovnávat rozmíšky mezi politiky,“ vzkázal Klausovi spolek.

„Jsme přesvědčeni, že jste dosud nepřekonal zenit své výkonnosti, takže vaším odchodem ztratí společnost možnost plného využití vašeho osobnostního potenciálu. Žádáme vás, abyste se rozhodl kandidovat na úřad prezidenta v přímé volbě. Na základě výsledků z celé řady průzkumů veřejného mínění předpokládáme, že byste byl zvolen již v 1. kole,“ uvedl dále.

Třetí období Klaus odmítl

„Pokus jakýmkoli způsobem se zmocnit třetího volebního období podle modelu prezidentů středoasijských zemí považuji za vyloučený. Nikdy v životě mne něco takového nenapadlo. Zcela jednoznačně sděluji, že to vůbec nepadá v úvahu," uvedl v prosinci 2009 v rozhovoru pro Právo Klaus.

Spolek uznal, že podle ústavy není možné, aby prezident byl zvolen dvakrát za sebou, ale upozornil, že podle prvorepublikové ústavy byl T. G. Masaryk zvolen čtyřikrát, aniž by se změnil způsob volby. Šalamoun ale tvrdí, že existují dvě možné cesty k prolomení ústavy.

„Jednou by bylo povolení výjimky pro vás ústavním zákonem podobně, jak tomu bylo v případě volby Masaryka v roce 1935. Důvodem pro povolení výjimky by mohla být právě zásadnost změny volebního systému a vstřícnost k požadavku na uchránění státu před nepředvídanými důsledky změny způsobu volby prezidenta,“ uvedl Bok jménem spolku.

Druhou by prý bylo ignorování omezení, jelikož o něm se nezmiňuje zákon o přímé volbě prezidenta. Při případném napadení Klausovy kandidatury státními orgány by mohlo dojít i na ústavní stížnost ze strany stávajícího prezidenta. „Nelze vyloučit, že byste u soudu uspěl,“ dodal Bok.

Podle Šalamounu by se s nároky prezidentské funkce dokázal vyrovnat hradní tajemník Ladislav Jakl, ale nestojí za ním lidé, kteří by zorganizovali a zafinancovali volební kampaň. Miloš ZemanKarel Schwarzenberg mají nejlepší roky za sebou, Vladimír Dlouhý je prý příliš dlouho mimo politiku a působení Jana Fischera ve funkci premiéra byla náhoda.

Navíc spolek tvrdí, že prezident by neměl být bývalý člen KSČ. „U některých uchazečů dokonce váháme, zda je oznámení záměru kandidovat míněno jako recese či provokace nebo je projevem nedostatku sebekritičnosti,“ uvedl spolek.