Tajná služba vnímá tři roviny působení organizovaného zločinu - v první části se ovlivňuje legislativní proces a nejdůležitější orgány státní správy a samosprávy, v další se podplácí a diskreditují justiční představitelé, ve třetí dochází k vyvádění veřejných prostředků a praní peněz.

Vlivové a klientelistické sítě jsou v některých případech napojeny také na advokátní kanceláře nebo daňové, poradenské a mediální firmy. Podle BIS jde o závažné případy, protože tyto společnosti lze jen velmi těžko postihnout.

Konexe v justici i politice

"Jedním z charakteristických znaků představitelů těchto subjektů bylo jejich společenské postavení a konexe. Vazby na představitele české justice nebo politické, ekonomické a společenské elity jejich případnou represi ze strany příslušných orgánů dále ztěžovaly," uvedla tajná služba.

Na co také upozorňuje BIS
BIS: Elektronické aukce u veřejných zakázek selhávají

Aby prosadily své zájmy, manipulují tyto skupiny s veřejným míněním, využívají svých klientelistických vazeb, podplácejí, uplatňují svůj ekonomický vliv, zneužívají politické strany i nevládní organizace. "V řadě měst jsou vlivové skupiny schopny zasahovat do rozhodování zastupitelstev a eliminovat vliv funkcionářů samosprávy, kteří jim nevycházejí vstříc," napsala BIS.

Na obecní úrovni se tak kupčí s hlasy, prodává se nevýhodně majetek a zneužívají se dotace. Těží z toho podnikatelé, investoři, někteří bývalí i současní zastupitelé a zaměstnanci magistrátů. Na organizovaném zločinu se podle BIS podílejí i někteří soudci. Zneužívalo se hlavně insolvenční řízení.