Vestibul metra stál v současné podobě na Národní třídě už od roku 1985, kdy byla trasa metra B uvedena do provozu. Vždy se ale prý počítalo s tím, že vzhled stanice bude pouze dočasný.

„Stavba ve tvaru jednoduché kostky byla vždy provizorní, nešlo o architektonicky významné dílo a počítalo se s jeho přestavbou,“ uvedl mluvčí Metrostavu František Polák.

Samotná demolice bude trvat dva až tři týdny, a to především kvůli přísným limitům, které se týkají povolené míry hluku v centru Prahy. „V podstatě nemůžeme pracovat v noci, takže práce na strhávání objektu zaberou podstatně delší dobu, než kdybychom pracovali v jiné lokalitě,“ vysvětluje Polák.

Práce na staveništi začaly zhruba před měsícem, poté, co skončil archeologický průzkum. Po stržení bývalého vestibulu metra odstartují výkopové práce a začne se hloubit stavební jáma. Na místě vestibulu vyroste budova Copa centra, ve které bude zabudován nový podzemní vchod do stanice metra Národní třídy, který bude zároveň propojen s obchodním centrem.