Václav Moravec upozoril hned počátkem svého pořadu na slova Petra Nečase, který o Blažkovi před více než dvěma lety řekl, že nemá žádné vládní ambice. Blažek reagoval tím, že změnu názoru Nečase ovlivnila zřejmě hlavně změna jejich vzájemného vztahu.

"Náš vztah vystihuje vazba – vzájemné uznání. My jsme se dlouho vlastně neznali. V průběhu těch dvou let jsme zjistili, že k sobě máme hodnotově blízko a Petr Nečas asi došel k tomu, že mám na to, abych toto ministerstvo řídil. Nicméně, mé začátky bývají často velmi složité," uvedl Blažek.

"V každém postu a každé úloze mívam ty počátky složité, ale to je asi na delší povídaní," zopakoval Blažek, přičemž si ho Moravec posléze dobíral, zda tedy mají lidé očekávat něco obdobného i v jeho novém postu ministra spravedlnosti.

Dvě funkce nevadí

Moravec se přímo zeptal Blažka, zda je podle něj správné mít dvě funkce – místopředsedy ODS a ministra spravedlnosti. Ten odvětil, že se v tento moment domnívá, že ano. Dodal, že nemůže být jisté, zda mu jeho role ministra spravedlnosti ve straně pomůže či uškodí.

Blažek zdůraznil potřebu zaměřit se na vězeňství. Účelem trestu podle něj není vězně zdevastovat, ale vést ho k nápravě. A to se podle něj dá zařídit i domácím vězením. Zvažuje návrh snížení druhů věznic. Byla by podle něj snazší logistika. Věznice by se pak měly dělit interně na několik částí. Ušetřily by se tím podle něj desítky miliónů korun.

Blažek byl nucen zareagovat i na to, zda ví, že jeho úspěšnost bude vyhodnocována i podle toho, zda se zkrátí či prodlouží doba čekání na rozsudky v jednotlivých krajích. "Nemám pravomoc přímo ovlivňovat dobu rozsudků, ale mojí úlohou je v tomto ohledu vytvářet pro soudce co možná nejlepší podmínky," dodal Blažek.