„V minulém týdnu jsem byl osočen a skandalizován nepravdivým tvrzením, že jsem měl telefonicky vyhrožovat vyšetřovateli případu CASA. Po zvážení všech okolností jsem dospěl k názoru, že nestačí tuto pomluvu pouze verbálně odmítnout. Podávám proto podnět Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby prošetřila, jak toto tvrzení vzniklo a jakým způsobem proniklo na veřejnost,“ napsal Kalousek ve svém prohlášení.

Kvůli telefonátu jej kritizoval i premiére Petr Nečas (ODS).

Podle Kalouska by nemělo být složité zjistit, kdo informaci zveřejnil a jak se k ní dostal. „Existují výpisy telefonických hovorů u operátora... Zjistit osobu, která informovala média, rovněž nemůže být příliš složité. O telefonickém rozhovoru byli informováni pouze tři lidé, já, vyšetřovatel a dozorový státní zástupce."

Ministr financí navíc doufá, že existuje i nesestříhaná nahrávka telefonátu, která by vše osvětlila a která podle něj hraje v případu klíčovou roli: „Mně nebylo známo, že vyšetřovatel vyrobil jakýsi záznam a předal ho státnímu zástupci, já jsem to tedy zjevně být nemohl. V úvahu proto připadají pouze vyšetřovatel a dozorový státní zástupce.“

Kalousek současně uvedl, co za celou kauzou mohlo stát: „Jsem přesvědčen, že prefabrikace pomluvy a její následný únik ze spisu do médií měla jediný cíl: odvést pozornost od zcela zásadních připomínek odborného stanoviska ministerstva financí, které zpracovalo pro Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny a které logicky vyvracejí nesmyslnou konstrukci obvinění v případu CASA."

Ministr je přesvědčen, že „takto banální zjištění lze vyšetřit v relativně krátké době“. Doufá, že se případ, který označil za neuvěřitelný, záhy uzavře.

Telefonát kriminalistovi

Zpráva, že Kalousek vyhrožoval vyšetřovateli, se objevila minulý týden. Ministr měl volat kriminalistovi Jiřímu Mazánkovi. Ten o telefonátu pořídil záznam a informoval dozorujícího státního zástupce Jana Kořána. Sdělil mu, že hovor vnímá tak, že na něj Kalousek vyvíjí tlak. [celá zpráva]

Premiér Nečas pak varoval, že ministry, kteří by volali vyšetřovatelům, může odvolat. Je to jedna z nejvážnějších roztržek mezi těmito dvěma klíčovými pravicovými politiky ve vládě. [celá zpráva]