Pojišťovny se dohodly s 52 nemocnicemi v devíti krajích a v Praze. V Jihočeském, Ústeckém, Pardubickém a Zlínském kraji dosud s žádnou nemocnicí ke shodě nedošly.

Dosud nedošly ke shodě ani se známými pražskými zdravotnickými zařízeními, jako jsou například Nemocnice Na Homolce, Institut klinické a experimentální medicíny či Ústav hematologie a krevní transfuze.

V Jihomoravském kraji pojišťovny uzavřou smlouvu zatím s devíti zařízeními, což je z krajů nejvíce. Jsou mezi nimi například brněnská Úrazová nemocnice nebo Nemocnice milosrdných bratří. V Moravskoslezském kraji má smlouvu zatím osm zařízení, ve Středočeském sedm, v Praze, Libereckém kraji a v Kraji Vysočina po šesti, v Plzeňském to jsou tři zařízení a v Karlovarském a Olomouckém kraji dvě nemocnice. Nové smlouvy uzavírají pojišťovny podle kritérií, která jsou zakotvena v memorandu.

Podle memoranda se budou při restrukturalizaci lůžkového fondu nemocnic rušit nejen jednotlivá lůžka, ale i celá oddělení a nemocnice. Že to vyvolá politické tlaky, aby se od takového zásahu upustilo, je jisté. Pojišťovny ale vzhledem k finanční situaci hodlají být nekompromisní.

V kritériích pro zachování oddělení, které má Právo k dispozici, se například píše, že standardní oddělení chirurgické bude muset mít minimálně 95 pacientů za měsíc. Z kritérií pro gynekologii a porodnictví vyplývá, že porodnice bude muset mít minimálně 500 porodů za rok, aby zůstala zachována.