"Na základě doporučení validační komise ředitel Centra rozhodl o provedení harmonizačního přepočtu výsledků testu z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti tak, aby letošní maturanti nebyli poškozeni nadměrnou časovou náročností tohoto testu," uvedl mluvčí Cermatu Petr Habáň.

Podle něj byl test podroben tzv. zpětnému ověření validity, která ukázala, že jsou všechny úlohy validní a žádná nevykazuje znaky "obsahově ani konstrukčně defektní úlohy". "Ověřením meziroční srovnatelnosti však byla zjištěna statisticky významná neshoda, která vyžaduje harmonizaci výsledků testu tak, aby byly zajištěny přiměřeně srovnatelné podmínky pro konání zkoušky s podmínkami roku 2011," uvedl dále mluvčí.

Důvodem byla zejména vyšší pracnost a časová náročnost v některých typech úloh. Oproti loňskému roku tak letošní test jako celek označili ověřovatelé za obtížnější. "Statisticky významná odchylka v řešitelnosti úloh se týkala zejména 4 – 5 úloh," informoval Habáň. Oba faktory pak podle něj vedly k reálnému deficitu 12 až 20 minut a ke zvýšení stresu studentů.

Výsledky maturitní zkoušky z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti
Čistá neúspěšnost žáků2,8 procenta
Podíl žáků se známkou 419,6 procenta
Podíl žáků se známkou 341,4 procenta
Podíl žáků se známkou 225,1 procenta
Podíl žáků se známkou 111,4 procenta

Obtížnější formu maturity z matematiky tak úspěšně složilo 97,2 procenta z celkem 1 716 žáků, kteří si ji zvolili. "Harmonizací výsledků se snížila čistá neúspěšnost testu z původních 16,8 procenta na 2,8 procenta," konstatoval Habáň.

"Proti roku 2011 jde o mírný nárůst neúspěšnosti o 2,2 procentního bodu. Ten je způsoben tím, že letos povinnou zkoušku z matematiky vyšší obtížnosti konalo o třetinu žáků více než loni. Naopak souhrnná neúspěšnost v povinné i nepovinné zkoušce meziročně klesla, a to z 9,2 na 3,3 procenta," dodal Habáň.

Málo času a stres

O rozruch kolem státní maturity se letos postarali studenti, učitelé a ředitelé, když začali hlasitě volat po přehodnocení testů vyššího stupně obtížnosti z matematiky. I jindy nejúspěšnější studenti měli problém test v určeném čase stihnout, stejně tak i učitelé.

Podle odborníků byl test velmi povedený a odpovídá jejich požadavkům. Jenže děti měly právo předpokládat, že test nijak zvlášť nevybočí ze standardu nastaveného loňskou maturitou. Některé letošní testové úlohy totiž byly speciálně koncipovány, a to tak, že studenti byli nuceni improvizovat a volit různé možnosti postupu, což při časovém limitu zvýšilo náročnost i stresový potenciál.

Odborníkům se sice úlohy líbily, ale připomínají, že děti měly být na takový koncept testu připraveny, a nikoli se s atypickými příklady setkat až u maturity.

Další výtkou byla skladba testu. Ačkoli obvykle bývají první otázky lehčí, aby se u nich děti nezasekly a pak se neocitly pod tlakem časové tísně, maturitní testy obsahovaly zkraje velmi obtížné otázky. Podle odborníků tak děti spíše než své dovednosti z matematiky předvedly své schopnosti čelit stresovým situacím.

Ministr i Cermat se omluvili

Ministr školství Petr Fiala se ještě před zveřejněním výsledků z maturity za její příliš těžké znění omluvil. „Využil bych příležitosti, abych se omluvil všem zejména maturantům. Ta chyba nemusí mít dopad na výsledky. Ale myslím, že nemůžeme připustit, aby maturanti byli vystavováni takovému stresu. Z tohoto hlediska je to chyba, je to i chyba z hlediska získávání důvěry,“ řekl Fiala v České televizi. [celá zpráva]

K jeho omluvě se v pondělí připojil i přípravce testů. "Realizační tým CERMATu se připojuje k omluvě pana ministra Fialy. Jsme si vědomi, že časová náročnost zkoušky způsobila žákům zkouškový stres a žákům i učitelům v konečném důsledku zvýšenou obavu o výsledek zkoušky. Zároveň však konstatuji, že použitý harmonizační přepočet výsledků, který je standardním opravným nástrojem ve všech systémech plošného testování, plně kompenzuje nepřiměřenou obtížnost zadání zkoušky," uvedl Habáň.