Další skupinou lidí, ke které se Češi ve velké míře staví poměrně odtažitě, jsou psychicky nemocní lidé. Za sousedy by je nechtělo 63 procenta dotázaných. Třetina lidí má problémy žít s lidmi s odlišnou barvou pleti.

Koho by lidé nechtěli za souseda (v procentech podle CVVM)
Lidé závislí na drogách
86
Lidé závislí na alkoholu
78
Lidé s kriminální minulostí
74
Psychicky nemocní lidé
63
Lidé jiné barvy pleti
31

Další vybrané skupiny už se v průzkumu nesetkaly s tolik odmítavým postojem dotázaných, ačkoli rezervovanější odstup si zachovávají u homosexuálů a cizinců, které by shodně téměř čtvrtina (23 procent) lidí nechtělo za souseda. Mnohem lépe dopadli v anketě lidé výrazně bohatí (12 procent) či na druhou stranu chudí (8 procent), kuřáci (16 procent) nebo lidé s odlišným náboženským přesvědčením (9 procent).

Podle výzkumného střediska potvrzují aktuální čísla dlouhodobé výsledky. „Mírné oslabení lze zaznamenat v případě lidí s kriminální minulostí, které v posledních letech kolísá, stále však jde o jednu z nejméně akceptovatelných skupin,“ tvrdí CVVM.

Jak ukázal průzkum, názory na jednotlivé skupiny lidí se liší podle mnoha faktorů, například pohlaví. Zatímco ženám vadí především alkoholici, muži zase na rozdíl od nich častěji zmiňují, že by nechtěli mít za souseda člověka s jiným politickým přesvědčením. Mladým lidem vadí méně drogově závislí, lidé starší 60 let jsou zase rezervovanější k homosexuálům a kuřákům.