"Na úterý 10. dubna svolám třístranné koaliční jednání, jehož výsledkem musí být dohoda o pokračování reformní vlády rozpočtové odpovědnosti s bezpečnou většinou v Poslanecké sněmovně. Součástí dohody musí být i nezbytné legislativní kroky, které umožní dostat deficit veřejných financí od roku 2013 pod tři procenta HDP," uvedl premiér s tím, že "bezpečnou většinu" nechce zatím upřesňovat.

Pokud by se strany nedohodly, nebo by nebyla přijata opatření k rozpočtům na léta 2013 a 2014, bude ODS prosazovat předčasné volby, nejlépe v termínu 22. a 23. června.

Podobně se vyjádřil i Miroslav Kalousek. "Nebudou-li jednání v tomto termínu uzavřena a VV budou dál rozšiřovat požadavky, bude TOP 09 aktivně vyjednávat o předčasných volbách," řekl.

Zruší se tři ministerstva

Podle Nečase by rovněž mělo dojít k úpravě programového prohlášení kabinetu. "Je korektní a férové otevřeně sdělit veřejnosti, které části vládního programu nebudou realizovány buď z důvodu časového tlaku, nebo rozpočtových omezení. Také navrhnu, aby do konce letošního roku jako součást vládních úspor byla zrušena tři ministerstva," uvedl premiér.

Dotaz, zda by se nejednalo o resorty spravované VV, premiéra i ostatní členy grémia pobavil. O konkrétních ministerstvech nechtěl Nečas spekulovat.

O situaci v koalici jedná odpoledne i strana TOP 09. Ministr Jaromír Drábek při příchodu na jednání zopakoval, že pokud vláda dál nebude moci naplňovat cíl odpovědného hospodaření státu, pak by raději měli voliči znovu rozdat karty.

Bez dohody na rozpočtu vláda stejně skončí

Pokud by se strany dohodly na pokračování koaliční spolupráce, ve středu 11. dubna by měl kabinet schválit kroky nezbytné pro přípravu rozpočtu na roky 2013 a 2014. Pokud by nebyla rozpočtová opatření přijata, znamenalo by to bez ohledu na předchozí dohodu o pokračování koalice konec kabinetu.

Ve čtvrtek chce premiér jednat s koaličními partnery. "Mezi pátkem a pondělím předpokládám čas pro velikonoční rozjímání a zpytování svědomí koaličních politiků," doplnil s mírnou nadsázkou Nečas.