"Posudek potvrzuje, že stát byl společností Eurovia CS uveden v omyl tím, že po celou dobu hradil zcela něco jiného, než mu bylo dodáno. Státu bylo fakturováno podle původní nabídky, která ocelárenskou strusku nepřipouštěla," uvedla Vápeníková. Doplnila, že ŘSD vyzvalo ředitele Eurovie Martina Borovku, aby ve lhůtě 24 hodin předložil dokument, o němž tvrdí, že měnil veřejnou zakázku o výstavbě dálnice D47.

Podle mluvčí Eurovie Petry Kučerové se jedná o manipulaci s odborným názvoslovím. "Aby k dalšímu zaměňování pojmů nemohlo nadále docházet, odesílá společnost Eurovia CS ještě dnes řediteli ŘSD znovu předmětný posudek i s výslovným vyjádřením zpracovatelů posudku, které jasně dokládá, že pojem "netříděná ocelárenská struska" použitý v posudku je jiným označením pro tentýž materiál, který je označován jako "studený odval NH", jehož použití bylo na této stavbě nařízeno ŘSD," uvedla Kučerová.

Na devíti kilometrech 901 vad

ŘSD reklamuje devítikilometrový úsek mezi Bohumínem a Ostravou, kde údajně zjistilo 901 vad mimo jiné vzniklých použitím nekvalitního podkladového materiálu. ŘSD tvrdí, že škody na dálnici jsou v řádech stamiliónů korun. Podle Eurovie ovšem škody dosahují 125 miliónů korun, tedy zhruba tři procenta z celkových nákladů, což je podle generálního ředitele Eurovie Martina Borovky obvyklé riziko, se kterým se počítá. Eurovia tvrdí, že většinu údajných vad způsobilo ŘSD špatnou nebo nedostatečnou údržbou.

Úsek dálnice v délce 8,5 kilometru postavilo za 4,3 miliardy korun konsorcium firem v čele se společností ODS-Dopravní stavby Ostrava, kterou v roce 2009 převzala Eurovia CS. První reklamační dopis kvůli zvlnění dálnice ŘSD společnosti poslalo na jaře 2008, tedy první zimu po jejím dokončení. Eurovia spolu s ŘSD od té doby zkoumala důvody, proč se povrch komunikace vlní.

Podle Eurovie jsou současné potíže způsobené tím, že použitý materiál je chemicky nestabilní a s postupem času v něm nastávají chemické reakce. ŘSD tvrdí, že Eurovia použila jiný materiál, než byl ve smlouvě. Podle Eurovie si ale tento materiál ŘSD objednalo.