Návrh zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na kole musí nyní posoudit vláda a pak o ní rozhodne parlament.

Povinnost mít ochranou helmu by neplatila pro běžkaře. Cyklisté jedoucí mimo silnice by se řídili povinnostmi danými zákonem o silničním provozu. Na dodržování předpisu by dohlíželi policisté. V případě porušení pravidel by lidem hrozila až desetitisícová pokuta.

Předloha zákona počítá například s takovými samozřejmostmi jako je přizpůsobení rychlosti a způsobu jízdy nejen lyžařovým schopnostem a zkušenostem, ale i celkové situaci na trati. Zákon chce ustavit na sjezdovkách řád. Lyžaře upozorňuje, že nesmí ohrožovat svým chováním ostatní. Při předjíždění by museli dodržovat dostatečné odstupy, nesměli by zbytečně zdržovat na nepřehledných úsecích. V případě pádu si pak poslanci představují, že lyžař, který spadl, místo co nejrychleji opustí.

Návrh zákona předložila skupina poslanců z ODS, TOP 09, VVČSSD. Ustanovení pravidel zákonem by přineslo vyšší právní jistotu.

Takzvané lyžařské desatero je pro lyžaře a snowboardisty závazné od roku 2010. Za jeho porušení nelze udělit pokutu, kdo ho však poruší, může být ze svahu vykázán. V případě, že provozovatel lyžařského areálu umístí tato pravidla do provozního nebo návštěvního řádu, může po lyžařích požadovat jejich dodržování.