Řešení při jednání senátního školského výboru nabídla Dvořáková spolu s rektorkou Západočeské univerzity Ilonou Mauritzovou a děkanem právnické fakulty Univerzity Karlovy Alešem Gerlochem, který to pokládá za nejlepší východisko. Ústav by podle Dvořákové dostal akreditaci na nezbytně dlouhou dobu.

Další možností je, že by plzeňská práva převzala Univerzita Karlova jako pobočku své právnické fakulty, avšak "za určitých finančních, materiálních a personálních podmínek, které by muselo garantovat také ministerstvo školství", uvedl Gerloch. Vedení obou univerzit a fakult by se nad variantami měla sejít zkraje dubna.

Poslední varianta počítá s dostudováním všech 1800 studentů plzeňských práv na právnických fakultách v Praze, Brně a Olomouci, což by ale bylo obtížně proveditelné z kapacitních důvodů. Gerloch poznamenal, že někteří plzeňští studenti už požádali o přijetí na jeho fakultu bez přijímacích zkoušek.

Ministr školství Dobeš rozhodl o prodloužení akreditace magisterského oboru Fakulty právnické navzdory stanovisku Akreditační komise. Ta kvůli tomu na něj podala trestní oznámení a požádala o zrušení Dobešova rozhodnutí.