Novela má rovněž rozšířit využití institutu spolupracujícího obviněného. Mohl by pomoci policistům rozkrýt organizovaný zločin nebo korupční jednání výměnou za snížení trestu nebo beztrestnost.

Zavedení dohody o vině a trestu má zrychlit trestní soudní řízení při splnění zákonných podmínek a zejména ulehčit soudům.

Nebylo by možné se odvolat

Novinka počítá s tím, že pokud se obviněný dozná, žalobce mu může navrhnout přiměřený trest, případně ochranné opatření a také rozsah a podobu náhrady způsobené škody.

Dohodu by pak schvaloval soud bez nařízení hlavního líčení, potvrdit by ji ale nemusel. Proti tomuto rozhodnutí soudu by nebylo možné odvolání.