O dohodě v úterý informovali veřejnost. Převod nemocnic je součástí generelu pražského zdravotnictví. Převodu zdravotnických zařízení musí předcházet změny zákonů.

Generel pražského zdravotnictví vymezuje rámec spolupráce mezi hlavním městem a státem. Praha zatím žádnou svoji komplexní nemocnici nemá. Vadí jí, že nemůže efektivně ovlivňovat zdravotnictví v metropoli. Přispívá na chod pražských lékařských pohotovostí a zdravotnickou záchrannou službu. Je také zřizovatelem několika menších zdravotnických zařízení. Většina zařízení patří státu nebo soukromníkům.

Prvním viditelným krokem nové koncepce pražského zdravotnictví by mohla být příprava na přeměnu Nemocnice Na Bulovce, kde město vlastní velkou část staveb a pozemků, na metropolitní nemocnici.