S novelou přestupkového zákona nesouhlasila vláda. Zpravodaj Marek Benda (ODS) připomněl, že kabinet chce předložit vlastní předlohu s různými promlčecími dobami pro různé druhy přestupků podle jejich závažnosti. Jeho návrh na zamítnutí novely už v prvním čtení ale Sněmovna neschválila.

O předloze ČSSD se ve Sněmovně rozproudila poměrně dlouhá debata. Padaly názory, že místo toho, aby správní úřady lépe pracovaly, navrhuje se prodloužit promlčecí doba. Zastánci novely zase argumentovali mimo jiné tím, že při delší době se pachatelé nebudou ani pokoušet trestu různými obstrukcemi vyhnout.

Autoři předlohy v důvodové zprávě také napsali, že v některých případech policie zjišťuje, zda není přestupek ve skutečnosti trestným činem, teprve potom věc vracejí úřadům. Přestupek pak prý není projednán právě proto, že lhůta je příliš krátká.