Relativní chudoba je definována jako dosažení maximálně 60 procent nejčastějšího příjmu ve společnosti. Počet osob, které žijí pod touto hranicí, vyjadřuje relativní míru chudoby.

Studie uvádí, že v domácnostech, v nichž je alespoň jeden člověk nad 61 let pobírající starobní důchod, by vzrostl počet tzv. chudých osob z 3,6 procenta na pět procent.

"Větší nárůsty chudoby lze očekávat v domácnostech osaměle žijících důchodců nad 64 let, především žen, kde by podíl pod hranicí chudoby vzrostl z 13 procent na 20,8 procenta," uvádí studie dopady střední varianty úsporných opatření, kterou považuje za nejpravděpodobnější.

Na domácnosti starobních penzistů, kteří nežijí samostatně nebo mají k dispozici další příjem, by byly dopady "výrazně menší".

Autoři studie připomínají, že "relativní míra chudoby v ČR stále patří k nejnižším na světě a je tomu tak i v případě důchodců".

Studie rovněž nevyloučila, že výskyt relativní chudoby se během posledních dvou let mohl snížit a změna způsobu valorizace penzí, o níž uvažuje vláda, "by do jisté míry představovala jen návrat k situaci roku 2009," z něhož jsou dostupná data použitá pro model.