Případ, na jehož konci soud vynesl tento verdikt, se začal psát v roce 2007. Matka tehdy podala přihlášku svého syna do nestátní Mateřské školy Sion zřizované Sborem Jednoty bratrské v Hradci Králové. V září 2008 začal chlapec do školky chodit, jenže o rok později vedení školky rodičům oznámilo, že se zvyšuje rodičovský příspěvek, s čímž ale rodiče nesouhlasili.

Nakonec po neuhrazení plateb ředitelka rodičům oznámila, že jejich synek ve školce k poslednímu dni roku 2009 končí. Tím se rodiče cítili poškozeni, protože tím podle jejich názoru nylo omezeno právo jejich ratolesti na vzdělávání, protože v průběhu školního roku už neměli možnost zajistit jinou školku.

...mateřská škola autoritativně a mocensky určuje, co je právem a povinností dítěte.z rozhodnutí soudu

Rodiče se proti postupu školky rozhodli bránit žalobou a ta doputovala až k NSS, který upozornil na to, že se školka musí bez ohledu na zřizovatele řídit školským zákonem. Proto rozhodnutí mateřské školky nemůže být předmětem soukromoprávní dohody mezi školkou a dítětem, respektive jeho rodiči. Jde prý o rozhodnutí v oblasti veřejné správy, a proto je přezkoumatelné u správních soudů.

Postavení školky a dítěte není rovné

„Disponuje-li mateřská škola pravomocí rozhodovat o ukončení předškolní docházky podle školského zákona, přičemž zákonné podmínky tohoto rozhodování nelze smluvně upravit odlišně, není možné hovořit o tom, že by účastníci předmětného vztahu, mateřská škola a dítě, měli rovné postavení. Naopak mateřská škola autoritativně a mocensky určuje, co je právem a povinností dítěte, aniž dítě má možnost prostřednictvím svých zákonných zástupců sjednat si s mateřskou školou podrobné podmínky tohoto rozhodování, jiné důvody ukončení vzdělávání, “ konstatovali soudci NSS.

Podle něj rozhodnutí mateřské školy nevyplývá ze soukromoprávní dohody mezi mateřskou školou a dítětem a ani nemůže být předmětem takové smlouvy.