Jenže v podvečer už to zas bylo jinak. Ministerstvo školství totiž vydalo tiskovou zprávu s tím, že „další změnou bude zavedení zápisného, které bude platit student veřejné vysoké školy, který nemá povinnost hradit školné. Zápisné bude platit při zápisu do studia a při vstupu do každé jeho další části, tj. zpravidla semestru.“

Půjde tak vlastně o přímé školné na dřevo. Jeho výše není dosud známa, neboť ji Dobeš v prohlášení nijak neupřesnil. Může tak jít o dva tisíce, o kterých před dvěma měsíci ministr hovořil v médiích, ale i třeba o dvacet tisíc korun za semestr.

Ministr totiž včera na tiskové konferenci pouze řekl - a to ocitovala i zmíněná tisková zpráva - že „školné na veřejné vysoké škole bude hradit student, pokud překročí standardní dobu studia příslušného studijního programu“.

O zápisném před novináři nepadlo ani slovo, takže všichni měli za to, že i z tohoto plánu sešlo.

Obrátil i Nečas

Školné od roku 2013 předpokládá koaliční smlouva. Na vysvětlenou, proč původní plán změnil, ministr řekl, že „jde o ústupek koaličním partnerům“. Podotkl, že na vládu přinese pozměňovací návrh.

Kabinet Petra Nečase (ODS) má totiž v plánu projednat zatím jen původní návrh zákona o finanční pomoci studentům, který prošel Legislativní radou vlády. Počítá se školným až deset tisíc korun za semestr.

Nečas v pondělí na dotaz Práva, co říká tomu, že Dobeš od školného v poledne (zdánlivě) odstoupil, odpověděl: „Je to jedna z reálných variant, jsme-li v situaci, kdy je únor 2012 a není na stole ani paragrafové znění zákona tak, aby to mohlo být (školné) zavedeno ještě v tomto volebním období. Z technických a legislativních důvodů.“ [celá zpráva]

Podle premiéra se bude hledat jiné řešení. „A já jsem dohodnut s rektory českých VŠ, že budeme o této věci intenzivně jednat,“ podotkl Nečas. Z jeho slov plyne, že zavedení školného a souvisejících půjček by bylo na dlouhé lokte, zatímco zápisné, patrně v nižších částkách, se dá schválit mnohem rychleji.

Zápisné bez systému podpor je ale pro studenty rizikem. Zahraniční zkušenosti ukazují, že takovéto platby se během let násobí.