„Absolventi ekonomických, informatických a právnických oborů mají zhruba čtyři roky po absolvování průměrně kolem 40 tisíc korun měsíčně. V průměru až o 17 000 méně vydělávají naopak absolventi uměleckých a zemědělských oborů,“ konstatuje zpráva.

Roli ale hraje i to, z jaké školy mladý odborník vyšel a v jakém městě si hledá práci. Například začínající právník z Univerzity Karlovy bere podle průzkumu 44 000 korun, absolvent práv z Olomouce necelých 28 000.

Co se týká zaměstnanosti, nejhůře na tom jsou zemědělské a přírodovědecké fakulty. „Mezi jejich absolventy míra nezaměstnanosti přesahuje osm procent. Mnohem jednodušší to tradičně mají absolventi, kteří hledají místo v Praze nebo na jihu Moravy než na severu a východě České republiky,“ uvádí zpráva.

Výzkum je na vzestupu

V průzkumu se také školy srovnávaly podle úspěchů ve vědě, spolupráce s podniky, městy a zahraničními univerzitami, dále podle podílu magistrů a doktorandů a nabídky celoživotního vzdělávání.

„Nejvyšší nárůst o 10,9 procenta za poslední dva roky zaznamenalo české vysoké školství ve výzkumné a umělecké funkci,“ stojí v materiálu. Ve vědě bodovala Vysoká škola chemicko-technologická, brněnské VUT, pražské ČVUT a Univerzita Karlova.

V oblasti mezinárodní spolupráce je nejlepší Vysoká škola umělecko-průmyslová, která vysílá velký podíl studentů na zahraniční univerzity. V získávání peněz z komerční sféry je nejúspěšnější Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně a liberecká Technická univerzita, která vyvíjí nanomateriály využitelné v průmyslu.

Brněnská veterina nabízí také nejvíc možností dalšího vzdělávání. Nejvyšší podíl doktorandů je na VŠCHT, naopak jako čistě regionální univerzity vyšly ze srovnání Vysoká škola polytechnická v Jihlavě a českobudějovická VŠTE. Ty totiž nabízejí jen bakalářské studium.

Statistiky vysokoškolských studentů a absolventů v letech 2010 a 2011
Vysoká škola Zapsaní studenti v roce 2011 Šance na přijetí (v %) Podíl úspěšných absolventů (v %) Nezaměst. absolventů (v %) Průměrná mzda absolventů
Univerzita Karlova 8770 44 45 230 940
Jihočeská univerzita 4017 71 51 5není známo
Univerzita J. E. Purkyně 3400 62 35 5 25 414
Masarykova univerzita 8799 45 40 529 588
Univerzita Palackého 5509 42 52 5 27 197
Veterinární a farmaceutická univerzita 585 54 60 6 25 992
Ostravská univerzita 3410 36 56 6 25 210
Univerzita Hradec Králové 2724 47 5628 057
Slezská univerzita 2736 69 31 10 25 184
České vysoké učení technické 5912 75 3237 378
Vysoká škola chemicko-technologická 1161 69 3036 082
Západočeská univerzita 5213 60 43není známo
Technická univerzita Liberec 2723 71 37 4 30 662
Univerzita Pardubice 3614 64 36 8 26 598
Vysoké učení technické 5509 77 4132 719
Vysoká škola báňská-Technická univerzita 5959 72 39 7 30 978
Univerzita Tomáše Bati 3413 54 5533 331
Vysoká škola ekonomická 3490 50 60 2 51 744
Česká zemědělská univerzita 6010 80 45 4 31 755
Mendelova univerzita 2889 49 46 11 24 724
Akademie múzických umění 186 16 79 1 25 902
Akademie výtvarných umění 46 18 86 4 není známo
Vysoká škola umělecko-průmyslová 59 7 55 10 není známo
Janáčkova akademie múzických umění 168 28 7319 961
Vysoká škola polytechnická Jihlava 1337 64 50 13 není známo
Vysoká škola technická a ekonomická 1817 83 65 21 není známo
Zdroj: Středisko vzdělávací politiky