Lépe na tom byl stát při výběru a výplatě dávek na nemocenské pojištění. Loni se vybralo o 3,2 miliardy korun více, než bylo vyplaceno. To je lepší výsledek než v letech 2009 a 2010.

Statistika důchodového účtu skončila v červených číslech třetí rok po sobě. Zatímco v letech 2009 a 2010 se schodek pohyboval kolem 30 miliard, loni dále narostl.

ČSSZ zároveň uvedla, že úspěšnost výběru pojistného se podobně jako v předchozích letech pohybuje kolem 99 procent.

Buraňová doplnila, že "nejvyšší propad výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pojistné) byl zaznamenán v roce 2009." Důvodem byla jak ekonomická krize, tak legislativní opatření, při nichž mimo jiné došlo ke snížení sazby pojistného či poskytnutí mimořádné slevy na sociální pojištění.

 Příjmy a výdaje na důchodové zabezpečení

201120102009
Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění za měsíc leden až prosinec319,5308,5301,1
Celkem výdaje na důchody vyplacené za měsíc leden až prosinec včetně záloh na výplaty důchodů v lednu-359,1-337,8-331,6
z toho zálohy na výplaty důchodů v lednu2,02,14,5
PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky důchodového pojištění (k 31. 12.)-39,5-29,3-30,5
 zdroj: ČSSZ

Právě ekonomické faktory spolu s množstvím pojištěnců a zákonem určenou výší vyměřovacího základu jsou hlavními aspekty, které ovlivňují výši výběru dávek.

Počet důchodců rychle roste

ČSSZ loni evidovala 2 873 004 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Těm vyplácela celkem 3 501 402 důchodů. Kromě toho bylo vypláceno 69 736 důchodů do 75 zemí světa. Od roku 2006 se počet starobních důchodců zvýšil o 340 000. Důchody loni dosahovaly průměrné výše 10 552 korun.

Na jednoho starobního důchodce loni připadalo 2,15 daňových poplatníků. V roce 2006 to ještě bylo 2,43 poplatníka.