Odvolání z funkce je nejpřísnější trest, jaký může kárný senát uložit. Přistupuje k němu jen zřídka.

Sklenář působil na správním úseku Městského soudu v Praze od roku 2003. Agendu zřejmě nestíhal. „Vyřizování věcí je ze strany kárně obviněného dlouhodobě pod průměrem ve srovnání s ostatními soudci působícími na stejném úseku a ve srovnatelných podmínkách,“ stojí v rozhodnutí kárného senátu s předsedou Antonínem Draštíkem.

Při uložení nejpřísnějšího postihu zohlednil Nejvyšší správní soud to, že Sklenář již v minulosti dostal výtku od nadřízených. Kárný senát mu navíc už v roce 2010 kvůli průtahům snížil plat na osm měsíců o pětinu. „Tato opatření však zcela evidentně nevedla ke změně přístupu dotčeného soudce k plnění svých zákonných soudcovských povinností,“ konstatoval NSS.

Nečinný až čtyři roky

Tentokrát kárný senát uznal Sklenáře vinným z dlouhodobé nečinnosti v devíti případech. Po dobu mnoha měsíců neučinil žádný procesní úkon, případně nerespektoval lhůty. Patrně nejzávažnějším proviněním je to, že Sklenář nepředložil NSS kasační stížnost podanou v kauze, kterou předtím rozhodoval. Nečinnost v tomto případě trvala čtyři roky.

Sklenář průtahy přiznal. Stěžoval si však na přístup kolegů a špatnou organizaci práce v jeho senátu. Předseda senátu vůči němu údajně neuplatňoval rovný přístup a kladl na něj přísnější požadavky než na dalšího člena senátu. Slýchával prý také různé vulgarity.

Podle kárného senátu se ale dokazováním žádné takové praktiky neprokázaly. „Nedostatečná schopnost kárně obviněného vykonávat řádně svou funkci soudce byla rozhodující příčinou spáchaného kárného provinění,“ uzavřel kárný senát.