Protestu proti rozhodnutí akreditační komise se zúčastnilo kolem tří stovek studentů a demonstrující podpořil i děkan fakulty Jan Pauly. Na narychlo vyrobených transparentech se objevily nápisy jako „Nerušte fakultu, zrušte neobjektivní akreditační komisi“, „Neberte nám šanci“ nebo „Chceme rovné podmínky“. Dav skandoval „Práva nedáme!“ a hlasitě podporoval i současného děkana.

Podle organizátorů protest podpořili i sympatizanti z jiných právnických fakult. „Žádáme ministerstvo o objektivní posouzení naší žádosti, nechceme protekci, chceme spravedlnost,“ prohlásila na demonstraci Rudolfina Knatová ze čtvrtého ročníku fakulty.

Studenti se shromažďují před budovou ohrožené právnické fakulty

Studenti před budovou ohrožené právnické fakulty

FOTO: Ivan Blažek, Právo

„Podmínky pro udělení akreditace byly nejasně definované, nerovné, měnily se za pochodu, vyústily v netransparentní rozhodnutí,“ uvedla Knatová. „Zavření školy by znamenalo zničení životů dvou tisíc studentů. Vyzýváme ministra školství Dobeše, aby se osobně sešel s vedením univerzity i fakulty, aby nenechal potopit naši fakultu ve chvíli, kdy nabírá druhý dech,“ dodala studentka.

Děkan chce rozhodnutí komise zvrátit

Děkan Jan Pauly Právu sdělil, že rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová již ministra požádala o přijetí. „Chceme mu vysvětlit situaci,“ řekl Pauly. Podpora studentů ho dojala. „Na rozdíl od minulých časů jsme všichni na jedné lodi, teď nám do ní někdo chce udělat díru,“ uvedl děkan.

Komise ve svém stanovisku uvedla: „Přestože Akreditační komise opakovaně upozorňovala na přetrvávající závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu, nedošlo na Fakultě právnické ke zlepšení stavu, nebo alespoň k vytvoření předpokladů pro pozitivní rozvoj v blízké budoucnosti.“

Děkan prohlásil, že tomuto rozhodnutí nerozumí. „To co jen nám kladeno za vinu, je něco, co neexistuje. Já se s tímto rozhodnutím nemohu smířit. Bereme na sebe povinnost hledat a nalézt všechny právní prostředky, kterými docílíme toho, že toto rozhodnutí a jeho důsledky budou odstraněny,“ slíbil studentům Pauly.

Další studentská demonstrace se má uskutečnit ve středu 8. února.

Studenti mluví o křivdě

Zaměstnanci i studenti podepisovali archy s prohlášením akademického senátu fakulty.  „My, členové akademické obce, jsme šokováni bezprecedentním rozhodnutím AK ČR,“ stojí v prohlášení.

„Tento postup se dotýká nejenom více než stovky akademiků, kteří jsou s fakultou profesně i citově spjati, ale i téměř dvou tisíc poctivých studentů, kteří tak budou zřejmě připraveni o možnost zisku vzdělání, o které ve vší vážnosti svědomitě usilovali a usilují. Prohlašujeme, že nevidíme žádný rozdíl mezi úrovní FPR ZČU a ostatních právnických fakult v ČR. Proto výše uvedené stanovisko vnímáme jako hrubou křivdu, která se negativně dotýká nás všech,“ konstatuje prohlášení akademiků.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Studentský protest v Plzni. Zdroj: Patrik Biskup, Právo

 

Vedení školy počká na oficiální stanovisko

O situaci dopoledne jednalo vedení Západočeské univerzity, žádné zásadní kroky ale zatím nepřijalo. „Zatím jsme stále neobdrželi stanovisko Akreditační komise, nemůžeme se rozhodovat na základě tiskového prohlášení,“ řekla Právu mluvčí univerzity Kamila Kvapilová. Už teď je ale jisté, že se v pondělí bude situací fakulty zabývat předsednictvo senátu a vedení univerzity i fakulty.

Ostatní právnické fakulty mají plno

Práva se v ČR vyučují kromě Plzně ještě v Praze, BrněOlomouci. Školy mají rozdílné studijní plány. Pokud budou kvůli tomu studenti zařazeni do nižších ročníků, tak překročí standardní dobu studia a budou muset platit. Další problém spočívá v tom, že počet studentů na všech právnických fakultách v Česku je už nyní vysoký. Na plzeňských právech přitom studuje na 2000 lidí.

"Řešení bude muset být systémové a vzhledem k problémům, které se sebou nese, si nelze představit, že by přes 1000 studentů takto bez dalšího mohly pojmout ostatní právnické fakulty," uvedla děkanka brněnských práv Naděžda Rozehnalová. Finanční a organizační podmínky pro dostudování plzeňských studentů na jiných fakultách prý musí vytvořit ministerstvo. "Nejlépe tak, že bude uznán jejich stávající studijní plán, na základě kterého dostudují," uzavřela.

Dalším problémem mohou být uchazeči hlásící se ke studiu na plzeňských právech. Zájemci už totiž odeslali přihlášky a zaplatili za ně kolem 500 korun.