„Doufáme, že se jim bude dařit a že se po propuštění z výkonu trestu lépe zapojí do společnosti a už nebudou loupit, krást a podvádět,“ říká zřizovatel školy Jan Beer, který sám dobře ví, o čem mluví. Před lety si totiž odpykával sám devítiletý trest za majetkový delikt. Po propuštění se ale vrhl do studia. Nejprve si dodělal maturitu, poté získal titul bakaláře v oboru sociální práce, následně i magistra a nyní studuje práva. Jeho vlastní zkušenosti ho inspirovaly k založení soukromého učiliště pro ostatní vězně.

První žáci usedli do lavic v září 2011 a začali studovat obor malíř/lakýrník a malířské a natěračské práce. „Na trhu práce je v některých regionech těžké se uplatnit, ale když člověk ovládá řemeslo, tak si myslím, že je to jednodušší,“ vysvětluje Beer. Program je tříletý a po jeho absolvování získají vězni výuční list.

Výuka obnáší kromě odborného výcviku i základní obecné předměty, jako je matematika, český jazyk nebo například fyzika. „Kdo měl zájem, přihlásil se a my jsme na základě přijímacího řízení vybrali uchazeče,“ dodává Beer. Každý den začíná výuka od 7:30 a končí ve 12:30.

V současné době na středním odborném učilišti v Jiřicích studuje přes padesát žáků. Co se jejich prospěchu týče, většina z vězňů mile překvapila. Jsou mezi nimi dokonce i dva jedničkáři, a i přesto, že se najdou i tací, kteří mají horší průměr, nikdo nepropadl.