Valná hromada měla hladký průběh. Po schválení jednacího řádu a programu bylo zvoleno pracovní předsednictvo, mandátová a volební komise. Po takřka bezproblémovém schválení volebního řádu byl zvolen předseda aklamací. Nyní se volí členové výkonného výboru.

Od sportovních klubů a jednot dostal Jansta 67 hlasů, jeden delegát se zdržel, dvanáct bylo proti a šest vůbec nehlasovalo. Od 69 delegátů ze sportovních svazů dostal nový předseda 67 hlasů, proti byli dva funkcionáři.

Valná hromada neřešila ekonomickou krizi českého sportu, další roli ČSTV ve sportovním prostředí ani problémy s nakládáním s majetkem svazu, zejména s lukrativními lyžařskými středisky.