Podle Svobody je největším problémem pražské městské policie, že nekoncepčně a neefektivně dubluje práci Policie ČR. "Úloha strážníka musí být zejména v tom, aby byl vidět v ulicích, a ne skrze okénko terénního vozidla. Jedině tím, že bude pravidelně pomáhat lidem v ulicích, může zvýšit bezpečnost a omezit kriminalitu v Praze," prohlásil primátor.

Ředitel pražských strážníků Vladimír Kotrouš byl na konci loňského roku obviněn z přijetí úplatku, stále je ve vazbě. Podle policie se trestný čin týkal mnohamiliónové zakázky na služby pro městskou policii.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podle pondělní zprávy zrušil tendr městské policie s předpokládanou hodnotou 76 miliónů korun na dodávky vozidel určených pro městskou policii. Úřad uvedl, že nebyla dodržena zásada transparentnosti.

Rozhodnutí ÚOHS podle Svobody dokazuje, že na městské policii nebyly všechny zakázky v pořádku. "Proto nebudeme podávat opravný prostředek, považuji to za zbytečné. Zadám vypsat nové výběrové řízení, které bude transparentní a tak jak má. Jde o zakázku, která byla ÚHOS zamítnuta už podruhé," uvedl primátor.

Svoboda už dříve nařídil, aby zakázky městské policie prověřili magistrátní kontroloři. Zastaven byl rovněž nákup nových vozidel.