Nevyhovující prostory, do nichž se naposledy zasahovalo v 50. letech minulého století, jsou kontrastem k zrenovovaným částem, které slouží veřejnosti i Památníku národního písemnictví.

Sbírka na rekonstrukci knihovny Strahovského kláštera
číslo účtu: 2105746158/2700, Unicreditbank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 20, 113 80 Praha 1

Vybavení pochází často ještě z 19. století, tresor, v němž jsou uloženy nejcennější díla, postrádá klimatizaci i vytápění a 60 let staré rozvody elektřiny by revizního technika možná přivedly do mdlob.

Renovovaný sál knihovny v kontrastu s přilehlými depozitáři

Renovovaný sál knihovny v kontrastu s přilehlými depozitáři

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

"Knihovna musí v depozitářích bojovat rovněž s vlhkostí a plísněmi, které ohrožují svazky a zároveň znemožňují otevřít unikátní prostory ve větší míře veřejnosti," připomněl ředitel knihovny Evermod Gejza Šidlovský.

Gejza Evermod Šidlovský, ředitel knihovny Strahovského kláštera

Evermod Gejza Šidlovský, ředitel knihovny Strahovského kláštera

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

S opravou knihovny a kláštera se začalo již počátkem 90. let minulého století po návratu řádu premonstrátů. Následně došlo k rekonstrukci Teologického (1994-1995) i Filosofického sálu (2009-2010). Komplexní oprava však po celou dobu fungování knihovny, která pro veřejnost slouží od konce 18. století, nebyla provedena.

Kvůli nevyhovujícím podmínkám musí být v depozitářích rozmístěn i jed pro hlodavce

Kvůli nevyhovujícím podmínkám musí být v depozitářích rozmístěn i jed na hlodavce.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Dárci dostanou vstup zdarma

Na další potřebné úpravy se však nedostává peněz a Strahovský klášter se proto rozhodl formou sbírky oslovit i širokou veřejnost, neboť právě návštěvníci by profitovali z rozšíření expozic, renovace prostor i bezbariérového přístupu.

Prostor určený k renovaci a rozšíření depozitářů

Prostor určený k renovaci a rozšíření depozitářů

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Potřebných je 150 miliónů korun včetně DPH, na něž celá rekonstrukce přijde. Lidé mohou libovolnou částku poukázat na speciální účet číslo 2105746158/2700 vedený u Unicreditbank.

Knihy v depozitáři

Knihy v depozitáři

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Dárci budou odměněni tím, že prokáži-li se ústřižkem složenky s darem pro knihovnu, budou mít možnost využít rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti do Strahovské knihovny i obrazárny zdarma.

Sál Strahovské knihovny

Filosofický sál Strahovské knihovny

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

"Nepředpokládáme, že by se nám podařilo vybrat peníze potřebné na rekonstrukci najednou, oprava může proběhnout i na etapy," dodal Šidlovský, který věří, že další finance se knihovně podaří získat i z evropských fondů či od sponzorů.

Svazky uložené v jednom z depozitářů

Svazky uložené v jednom z depozitářů

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Police depozitáře zaplněné knihami

Police jednoho z modernějších depozitářů zaplněné knihami

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky