Pochodující nesli transparenty s nápisy jako „Jsme šťastné lidské zdroje, Jsme pro 100% DPH, Neber jména Tržního nadarmo, či Kasina do všech základních škol“. Podle ekonoma a koordinátora brněnské skupiny ProAltu Tomáše Vokouna chtěli protestující upozornit na to, že pod pohrůžkou prohlubujícího se státního dluhu jsou bez potřebné celospolečenské debaty prováděny závažné změny v sociálním systému.

„Pozornost od zásadních problémů je vládní garniturou odváděna zdůrazňováním ekonomicky marginálních jevů, jakým je například zneužívání sociálních dávek, přitom podle kvalifikovaných odhadů zneužíváno asi 0,35 % vydaných sociálních dávek, čímž se uvolňuje prostor pro destabilizaci státního aparátu, a následné vyvedení veřejných peněz k rukám soukromých firem a bank,“ prohlásil Vokoun.

„Reformy sociálního systému, daní a pojistného povedou k nárůstu chudoby a dalšímu
zadlužování rodin a sociálně slabých, požadujeme jejich stažení a přepracování. Jejich zavedení znamená narušení základních sociálních jistot složitě nabytých v minulém století. Odmítáme zjevné ožebračovaní obyvatel a další privatizaci veřejného sektoru v situaci, kdy soukromé firmy a korporace produkují závratné zisky na úkor pracujících i životního prostředí,“ přisadil si aktivista Josef Patočka.

Přibližně půlhodinový pochod centrem Brna nakonec zakončila na náměstí Svobody „mše“ vzývající všemocný trh a jeho neviditelnou ruku.